A simple and clear exploration of a dance ensembles role.  The primary role of Harghita National Szekler Folk Ensemble is to preserve our Szekler Hungarian heritage through dance.  In order to maintain this important goal,  our dancers have been teaching, helping and guiding children, young people and adults in the community for a long time.  In 2015 with the support of National Cultural Funding Body, they had the opportunity to formalise their skills and ideas into professional dance pieces devised for the stage.  The director of the show Endre Gábos devised and directed a unique stage production.  Most members of the dance troup contributed to the devising process, which reveals dances from Nyárádmagyarós, Gyergyói, Magyarózd, Szentbenedek, Szatmári, Mérai, Buza és Vajdaszentivány regions. Complete with folk songs and a marvellous performance from Attila Mihó and friends.


Ennél tömörebben, egyszerűbben és tisztábban aligha lehetne megfogalmazni egy táncegyüttes feladatát. A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes egyik elsődleges célja hagyományaink hiteles átörökítése a tánc által. Ennek jegyében táncosaink szinte kivétel nélkül hosszú ideje foglalkoznak gyermekekkel, ifjúsági és felnőtt tánccsoportokkal: tanítják, irányítják, segítik őket. Ezzel szemben eddig kevesüknek volt alkalma arra, hogy hivatásos táncosok tolmácsolásában fogalmazzák meg elképzeléseiket. 2015-ben, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával nyílt rá lehetőség, hogy ezt megtegyék: táncos társaikkal vigyék színre alkotásaikat.

Az előadás rendezője Gábos Endre saját táncetűdje felhasználásával rendezett, szerkesztett egységes színpadi produkciót. A különböző tájegységek táncai az együttes tagjainak koreográfiái szerint kerültek a műsorba, így a legtöbb hargitás táncos kivette a részét az alkotási folyamatból. Népdalokkal színesített műsorukat természetesen a mozgás, a tánc fogja össze egységes egésszé.

Az műsor során nyárádmagyarósi, gyergyói, magyarózdi, szentbenedeki, szatmári, mérai, buzai és vajdaszentiványi táncokat láthatnak nézőink.

A műsor folyamán sor kerül a zenekar összeállítására is. Énekelnek András Orsolya, Kelemen Szilveszter. Az előadásban közreműködik Mihó Attila és barátai.

Share This